2020. augusztus 5. szerda - Krisztina
Új Start Alapítvány

RomaTehetség.hu

tehetség életpálya nyilvántartó és információs rendszer

zenei műhely - beszámoló

Beszámoló a "Zenei műveltséget bővítő műhelymunka-sorozat halmozottan hátrányos helyzetű zenei tehetségek számára!" NTP-RHTP-15-0056 pályázati program megvalósításáról.


logok

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015-2016. évi cselekvési programja alapján pályázatot hirdetett Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek támogatására. Szervezetünk (Roma Tehetségsegítő Közhasznú Egyesület) "Zenei műveltséget bővítő műhelymunka-sorozat halmozottan hátrányos helyzetű zenei tehetségek számára" című pályázata 1.383.000 Ft támogatást nyert el a fenti program keretében. Célunk, hogy képzett szakemberek segítségével a tehetséggondozó program során formálódjon a zenei ízlésük, megtanuljanak zeneszámokat elemezni, értelmezni, és az újonnan megismert műfaji elemeket beépíteni a saját repertoárjukba. Célunk, hogy a már meglévő autentikus cigány zenei műveltségükhöz, a roma folklórhoz való viszonyuk tudatosodjon, erőforrásként tekintsenek rá, amikor világzenei vagy más műfajú produkció létrehozásával próbálkoznak.A műhelymunka sorozat formája

Legalább 60 órás tanórán kívüli, hagyományos tananyagon túlmutató, már működő, komplex tehetséggondozó program, melynek eredményeképp tárgyiasult alkotásnak (portfólióbővítésre alkalmas hanganyag, zenei portfolió - tehetség életpályát bemutató weboldal és az elérését segítő QR kóddal ellátott szakmai névjegykártya) kellett létre jönnie. A tehetségműhelybe bevonni kívánt roma, halmozottan hátrányos helyzetű kiemelten tehetséges fiatalok száma 7 fő.Kiegészítő tevékenységként vállalt és megvalósított tevékenység

A legalább 60 órás, komplex tehetséggondozó programba bevont fiatalok számára szervezett bentlakásos, 3 napos tehetséggondozó tábor.

Zenei műveltséget és zenei repertoárt bővítő online és személyes műhelymunkákat valósítunk meg hátrányos helyzetű, roma, fiatal zenei tehetségek számára. Az öthónapos egyéni fejlesztést és kiscsoportos foglalkozásokat egy háromnapos zenei táborral zárjuk, és hangfelvételeket készítünk, amely egyrészt bemutatja a program eredményeit, másrészt minél szélesebb körben terjesztve nyilvánosságot biztosít a zenei karrierjük elején álló fiatal tehetségek számára.

2016.01.07-én kezdődött a szakmai megvalósítás a tehetségek kiválasztásával itt, a www.romatehetseg.hu oldalon regisztrált tehetségek közül.
2016. 01. 30-án már az így kiválasztott tehetségek és a résztvevő szakemberek bevonásával projektindító műhelymunkát szerveztünk, ahol lehetőség volt a személyes találkozóra és a projekt céljainak és tevékenységeinek tisztázására és az időpontok egyeztetésére.2016.01. - 2016.06. időszakban

Minden hónapban 4 alkalommal két zenei szakember vezetésével egy-egy zenei műfajt (műfaji sajátosságok, példák, ezek elemzése) dolgoztak fel közösen online. A programba bevont fiatalok minden hónapban két alkalommal kiscsoportos műhelymunkán vettek részt két zenei szakember vezetésével, az online műhelymunka során kiválasztott zeneszámokat és dalszövegeket dolgozták fel, elemezték azokat és a zenei alapot szerkesztettek közösen. Minden hónapban egyéni fejlesztést biztosítottunk számukra, ahol a kiválasztott dalokat tanulták, és élő zenei kísérettel gyakorolták.2016.03.21 - 23. tábor

A tábor fő tevékenysége a portfólióbővítés volt, ami annyit tesz, hogy az elemzett zeneszámokat hangstúdióban, profi körülmények között rögzítettük. Azt már hamar felismertük, hogy a tábor rövid arra, hogy a gazdagító programokat is erre az időszakra időzítsük, ezért pl. a koncertlátogatások a tábor idején kívül, de még a projektidőszakban lettek megvalósítva. A tábor Csillebércen volt, de az éjszakába nyúló hangfelvételek miatt a szállást megosztva a Hotel Góliátban is biztosított.
A megvalósított program széles körű hozzáférést biztosított a halmozottan hátrányos helyzetű, roma, kiemelkedően tehetséges fiatalok számára, hiszen a nagyvárosoktól távol, szegregátumokban élő tehetségek igényeire szabva alakítottuk ki az online és személyes műhelymunka alkalmakat - ez utóbbira olyan helyszínt kerestünk, ami a fiatalok lakóhelyéhez közel volt. A tehetséggondozó program szakmai programját a bevonni kívánt fiatalok zenei műveltségét felmérve és igényeire szabva alakítjuk ki.


A programba olyan gyerekeket vontunk be, akik kiemelt és speciális segítséget igényeltek. A projektben részt vevő fiatalokat a Roma Tehetség Adatbázisból választottuk ki, valamennyien halmozottan hátrányos helyzetűek.


A kiválasztás szempontjai a következők voltak:
  • legyen több ágban tehetséges is közöttük,
  • a szakmai életútjuk, zenei karrierlehetőségük szempontjából döntő jelentőségűnek ítéltük meg a részvételét,
  • a fejlesztésük valamilyen oknál fogva kiegészítésre, bővítésre szorul,
  • a kiválasztott fiatalok min. 50%-a részesült már az egyesület szolgáltatásaiban,
  • az egyedi körülmények (pl. kapcsolatrendszere nagyon zárt) kiemelten indokolják a kiválasztást.

A műhelymunka során olyan fejlesztésben lehetett részük, amihez más úton nem jutottak volna hozzá. A speciálisan fejlődött fiataljaink speciális hangnemű és csatornákon elérhető információkhoz jutottak.


A program erős motiváló erővel bírt, mert a végén lehetősége nyílt a fiataloknak arra, hogy a tudásukat, megszerzett tapasztalataikat bemutassák, életükben először hangstúdióban rögzítsék a teljesítményüket. Mindezzel olyan új tapasztalattal gazdagodtak, mellyel zenei karrierjükben fontos lesz.


A portfólióbővítés tehetséggondozó programunk alapvető célja, hogy évről évre a fiatalok a zenei önéletrajzukat, éppen aktuális szociális helyzetüktől függetlenül is, gazdagítani tudják. A www.romatehetseg.hu/zeneimuhely alatt a bevont fiatalok szakmai önéletrajza online is megjelenik jelen projekt segítségével.Tárgyiasult eredmény

Zenei portfóliót hozunk létre a fiatalok számára itt a romatehetseg.hu/zeneimuhely oldalon, amely tartalmazza a már korábban, az RTKE tehetséggondozó programja során készült és a jelen pályázat keretében elkészülő zenei felvételeket, amiket Budapest egyik legszínvonalasabb szakmai munkát végző hangstúdiójában sikerült rögzítenünk (Kék Madár Hangstúdió). A portfólió nemcsak hangfelvételeket, hanem fotókat, és a támogatott fiatalok zenei önéletrajzát is tartalmazzák, későbbiekben bármikor bővíthető, a fiatal tehetség életútjának megfelelően. Terjesztése többek közt innovatív módszerrel törénik: QR-kóddal ellátott névjegykártya formájában, amely részben szakmai körökben használható, de támogatás, vagy egyéb mecenatúra toborzására is.Tábor és gazdagító programok

A háromnapos bentlakásos tehetséggondozó tábor 2016.06.21-23. során összegeztük az öthónapos műhelymunkák során szerzett tudást, felkészítettük a fiatalokat a hangfelvételre, majd ebben az időszakban el is készítettük a hangfelvételeket. A tábor programját a fiatalok számára hasznos szakmai elemekkel egészítettük ki, így Szilvási István pozitív példáként szolgáló, országosan ismert roma előadóművész előadásával. De a hangfelvétel miatt a program igen feszes volt, ezt már előre láttuk, miután konzultáltunk a hangstúdió technikai munkatársaival a felvételekről. De azt sem szerettük volna, ha betervezett gazdagító programokról lemaradnak a fiatalok, ezért a tábor előtt és után biztosítottunk a számukra három koncertlátogatást.
2016.05.07. A Szilvási Gypsy Folk Band koncertje,
2016.05.08. Európa Nap rendezvénye, ahol fellépési lehetőséget is biztosítottak a szervezők tehetségeinknek,
2016.06.29. Budapest Jazz Club Street Singers együttes koncertje.Köszönjük szakembereinknek a munkát

Köszönet Szilvási Istvánnak, Molnár Benczének, Kovács Máténak, Szabó Illésnek, Farkas Andrásnak, köszönet továbbá a Kék Madár Hangstúdiónak gondoskodó befogadásért, Lázár Gábornak és a VLG Multimédia Kft.-nek a webes megjelenésért!
Köszönet az önkénteseinknek, kortárs segítőknek, szülőknek és a résztvevő tehetségeinknek!


Tematika megtekintése - pdf dokumentum
Zenei műveltséget bővítő műhelymunka-sorozat halmozottan hátrányos helyzetű zenei tehetségek számára című műhelymunka sorozat tematikája

Médiamegjelenések:


logok

Bejelentkezés

e-mail cím:


jelszó:


Civil Díj 2016 - Legnagyobb hatású projekt

Civil Díj 2016 - Legnagyobb hatású projekt

Ároktői Karének Műhely

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett NTP-RHTP-16-0046 kódszámú pályázati támogatásból valósult meg.

Tovább az Ároktői Karének Műhely oldalára

pályázat logók

Zenei Műhely - 2016

Részben az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett NTP-RHTP-15-0056 kódszámú pályázati támogatásból valósult meg.

Tovább, a Zenei Műhely oldalára

pályázat logók

Irány a felsőoktatás

Az "Irány a Felsőoktatás" weboldal részben az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett NTP-FTH-15-0012 - Irány a Felsőoktatás című kutatás pályázati támogatásából valósult meg.

Irány a felsőoktatás weboldala

pályázat logók

RomaTehetség Tábor - 2015

A Roma Tehetség Tábor 2015 részben az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett NTP-RTP-14-0043 kódszámú pályázati támogatásból valósult meg.

pályázat logók

Online futball tehetségkutató

A Polgár Alapítvány kifejlesztett egy online tehetségkutatót, ahová bárki jelentkezhet, függetlenül attól, hogy hol lakik..

A Pályázat teljes anyaga ide kattintva olvasható.

Regisztráció

Facebook

Facebook

Csatlakozz hozzánk!
Támogasd céljainkat
egy Lájkkal!

Sigma WebDirector pro by VLG Multimedia